Kedvezményezett neve: Max-Construct Építőipari, Kereskedelmi é Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság

Projekt címe: Max-Construct Kft. Balatonszabadi telephelyén megújuló energiát is hasznosító intenzív recirkulációs halnevelő rendszerek létesítése és üzemeltetése.

Szerződött támogatás összege: 228.818.150,- Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt kezdés dátuma: 2020 04.30.

Projekt befejezési dátuma: 2021 10.28.

Projekt azonosító száma: MAHOP-2.3.1-2016-2018-00024

-A fejlesztés szakmai tartalma:

 A projekt egy komplex, modern, és innovatív elemeket tartalmazó halnevelde létesítését tűzte ki célul, ami fenntartható és piaci igényeket hosszútávon

kielégítő módon lesz kialakítva. A különböző funkciójú halnevelő rendszereket - 4 darab anyatartó, keltető és ivadéknevelő rendszer és 3 darab piaci
halnevelő rendszer - a kiszolgáló helyiségeket - fekete-fehér öltöző, raktár, táptároló - tartalmazó hőszigetelt csarnok kialakítása képezi a projekt
infrastrukturális, építési részét. A tervezett építményben három csarnok lesz kialakítva: 922,65 m2 (1-es rendszer), 501,18 m2 (2-es rendszer) és
921,46 m2 (3-as rendszer), melyekben a piaci méretű hal előállítására alkalmas recirkulációs halnevelő rendszerek működnek majd. A halnevelde
szakmai hátterét az alábbi szempontok alapján kívánja kialakítani a pályázó. A halnevelő telepen leső harcsa (Silurus glanis) és tokfélék (ld. kecsege -
Acipenser ruthenus) intenzív nevelése történik a fejlesztést követően, saját anyaállomány kialakítása és fenntartása (évente többszöri szaporítás
kivitelezése) valamint folyamatos ivadékelőállítás mellett. Az intenzív nevelés kizárólag száraz táppal történik. A vízszűrési technológia modern és
innovatív berendezésekből áll. A tiszta oxigén előállítása a telepen történik, a szomszédos telken található (saját érdekeltségű) biogáz üzem hulladékhője
és megtermelt villamos energiája is felhasználásra kerül a hal neveléshez. A halnevelő telepen kialakítandó zárt, recirkulációs rendszerek
víztakarékos technológiával működnek. A halak nevelése ellenőrzött körülmények között (vízanalitikai műszerek, alarm rendszer), a halak
növekedéséhez optimális vízminőség fenntartása mellett történik. A technológiai elemek és berendezések, eszközök a legmagasabb minőséget
képviselik, működtetésük gazdaságos, energiatakarékos. Az intenzív rendszerek elfolyó vize, illetve a keletkező szerves üledék - szuszpendált anyag -
kezelése, hasznosítása a biogáz üzemben történik, a környezettudatos módon, az elfolyó víz természetes vízforrással nem érintkezik. Minőségi
haltermelés érdekében a halnevelés kizárólag száraz tápra alapozott, amelynek gyártása ellenőrzött, fenntartható módon történik. A termelés
tervezhető, nyomon követhető, azonos szinten tartható. A modern, innovatív mechanikai és biológiai, illetve UV-C szűrésnek köszönhetően az optimális
vízminőség fenntartható. A halak hús minősége kiváló, mellék ízektől mentes. A hazai halászati termelés növelése jegyében a termelési tervekben
szerepel a második év végére a 60-70 tonnás éves mennyiség elérése, amely a magyar halászati leső harcsa össztermelést 45 %-al növeli. Kiemelt
figyelmet kap a környezettudatosság biztosítása is. Az intenzív halnevelés során képződő elfolyó víz innovatív, környezettudatos kezelésére az alábbi
módszert alkalmazza a pályázó. A recirkulációs halnevelő rendszerekben a szuszpendált anyagok ülepítése és eltávolítása modern és innovatív
mechanikai szűrési technológiával történik. A szerves üledék és az elfolyó víz kezelése és felhasználása a szomszédos telephelyen található, a pályázó
érdekkörébe tartozó biogáz üzemben történik. A biogáz üzem elektromos áramot és a technológia során keletkező hőt biztosít a halneveléshez.
Energiatakarékos, modern technológia létrehozása és működtetése érdekében a halnevelő rendszerek berendezéseire jellemző: modern, nagy
hatékonyságú, energiatakarékos, minőségi gépek, eszközök. A termeléshez igazodva minden szabályozható, pl. az elektromos motorok, szivattyúk
fogyasztása, az oxigén optimális mennyiségének beállítása, így a termelés gazdaságos, energiatakarékos.

Adidas footwear | nike air jordan green polka dot dress kennedy